Smagning 2009-06-18. Lukkede destillerier

North Port-Brechin 1981, 43%, CC
Dallas Dhu 1982, 40%, G&M
Rosebank 1990, 18 år, 46%, Chieftains Choice
Pittyvaich 1990, 18 år, 50&, OMC
Glenugie 1977, 30 år, 46,3%, Signatory Vintage
Millburn 1969, 36 år, 50%, OMC
Convalmore 1977, 28 år, 57,9%, OB
Brora 1983, 22 år, 50%, OMC

Additional information